Firefox 4 è qua! Sa chapescha era per rumantsch

Oz è vegnì publitgà Firefox 4 per Windows, Mac OS X e Linux en passa 75 linguas, era per rumantsch.

Installescha ed emprova: http://www.mozilla.org/rm/firefox

Qua pos ti observar quant savens che Firefox 4 vegn telechargià. Clicca sin la turta sut a sanestra per vesair las datas dal Grischun – per exempel.

Novas funcziuns

Firefox 4 è il pli spert Firefox enfin uss. Cun augmentar la spertadad sin tut ils livels è Firefox 4 daventà duas fin sis giadas pli spert che la versiun 3.6. Adattaziuns grondas en la tracziun da JavaScript rendan bler pli svelt tut las funcziuns. Quai spargna temp durant l’aviar e chargiar paginas ed accelerescha la grafica e JavaScript.

La nova versiun da Firefox introducescha era ina nova apparientscha visuala che lascha dapli plazza per las paginas d’internet che vegnan mussadas. Novas funcziuns sco app-tabs e Panorama gidan da betg perder la survista cun navigar en l’internet. Firefox ha integrà novas funcziunalitads per proteger la sfera privata, sco per exempel «Do Not Track» che scumonda a paginas d’internet da registrar tes fastiz. In auter exempel èn las directivas per la segirtad dal cuntegn (Content Security Policy).

Firefox Sync pussibilitescha ad in utilisader dad acceder a sias datas da la cronologia, ils segnapaginas, ils tabs averts ed ils pleds-clav cun tut ses computers e telefonins. Firefox porscha era millis supplements, extensiuns e personas ed in nov administratur da supplements. Quel gida d’agiuntar ed actualisar supplements e lai adattar l’apparientscha dal navigatur.

Plinavant vegnan ussa era tecnologias dal web modernas sco HTML5 e CSS3 sustegnidas da Firefox 4. Questas tecnologias lubeschan da sviluppar paginas ed applicaziuns d’internet ch’ins pudeva fin ussa mo crear a basa da Flash – ina tecnologia cun blers sbagls. Visita «l’internet miraculus avert da Mozilla» per vesair las novas pussaivladads dal web avert – dad open source.

Fa reclama!

Ta plascha Firefox 4? Lura fa attent tias amias, tes collegas e tes tat ch’i dat la nova versiun (rumantscha!) da Firefox! Als scriva gest uss in e-mail. Sin Twitter als pos ti far attent cun far part dal mosaic da Firefox e sche ti es registrà sin Facebook pos ti publitgar in tatgader da Firefox 4 sin tia paraid.

Respunder

Tia adressa d'e-mail na vegn betg publitgada. Ils champs cun * èn obligatorics